Įeiti
Publikuota: 2018-12-17. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl SGD terminalo lėšų administravimo aprašo pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, kuriuo keičiamas paskirtojo tiekimo reguliavimas, teikia viešajai konsultacijai Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• siekiant vienodo teisinio reglamentavimo, tikslinės gamtinių dujų kainos apibrėžimas keičiamas į Komisijos nustatytą vidutinę faktinę ataskaitinio mėnesio svertinę gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainą;
• patikslinta paskirtojo tiekėjo pagrįstų sąnaudų apimtis, kuri bus vertinama nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją.

Pakeistas Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas turėtų būti patvirtintas ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 17 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku [email protected].