Įeiti
Publikuota: 2018-12-13. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatytos UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos


Birštono savivaldybės tarybai per nustatytą terminą nenustačius UAB „Birštono šiluma" šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija kainas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2019 m. sausio 1d.

UAB „Birštono šiluma" perskaičiuotų šilumos kainų projektą savivaldybei ir Komisijai pateikė 2018 m. birželio 6 d., tačiau savivaldybės taryba projektui nepritarė. Pagal Komisijos skaičiavimus, projekcinė 2018 m. gruodžio mėn. šilumos kaina, palyginus su dabar galiojančia, mažėja 2 proc. – iki 5,57 ct/kWh (nevertinant iki 2020 m. spalio 1 d. taikomos 0,12 ct/kWh šilumos kainą mažinančios kompensacijos dėl kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo). 

Šilumos ūkio įstatyme numatyta pareiga savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo pateikimo patvirtinti šilumos tiekėjų kainas. To nepadarius, Komisija įgyja teisę kainas nustatyti vienašališkai. Komisijos nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių.

UAB „Birštono šiluma" šiais metais yra dešimta šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias. Pernai buvo priimta 11 vienašališkų sprendimų.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 13 d. posėdžio medžiaga galite čia.