Įeiti
Publikuota: 2018.12.13. Atnaujinta:

Patvirtintos Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygos, nuostatos ir metodika


Komisija, įgyvendindama Europos Komisijos Reglamento, kuriuo nustatomos  pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, reikalavimus, patvirtino AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais parengtas Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodiką.

Šiuo dokumentu nustatomos taisyklės, kaip bus skaičiuojamas tarpzoninis perdavimo sistemos pralaidumas tarp Baltijos valstybių, taip pat Lietuvos energetikos sistemos ir Rusijos (Karaliaučiaus krašto) bei Baltarusijos. Naujoje metodikoje nelieka garantuoto 200 MW pralaidumo ties Lietuvos-Baltarusijos siena, t. y. šios perdavimo jungties laisvas pralaidumas kiekvieną valandą priklausys nuo elektros perdavimo sistemos išnaudojimo intensyvumo Latvijos-Estijos skerspjūvyje.

Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygos, nuostatos ir metodika įsigalios 2019 m. vasario 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 13 d. posėdžio medžiaga galite čia.