Įeiti
Publikuota: 2018-12-07. Atnaujinta: 2018-12-07

Varėnos vartotojams šilumos kaina nustatyta su pažeidimais


Komisija, patikrinusi Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas UAB „Varėnos šiluma" šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad:
- įskaičiuota didesnė, nei Komisijos leistina, investicijų grąža;
- nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms priskirtas perkainotas ar kitas ilgalaikis turtas, kuris nėra būtinos veiklai vykdyti;
- apskaičiuotos per mažos papildomai gautos pajamos, susidariusios dėl kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo.

Varėnos rajono savivaldybės taryba Komisijos konstatuotus pažeidimus turi pašalinti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainas nustatyti vienašališku sprendimu.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. gruodžio 7 d. posėdžio medžiaga galite čia.