Įeiti
Publikuota: 2018-12-06. Atnaujinta: 2018-12-06

Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą


​Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. III ketv. (atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2018 m. III ketv. skaičiai:

     Gamyba

 • Pagaminta ir į tinklą patiekta 11,7 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. III ketv. (gamybos apimtys siekė 743,3 GWh ir 841,8 GWh).
 • Atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančiose elektrinėse pagaminta 11,1 proc. mažiau elektros energijos, palyginti su 2017 m. III ketv. (gamybos apimtys siekė 433,5 GWh ir 487,5 GWh).
 • Įrengtoji elektrinių galia laikotarpio pabaigoje buvo 0,4 proc. didesnė, palyginti su
  2017 m. III ketv. pabaiga (siekė 3 677 MW ir 3 663 MW).
   
  Importas ir eksportas
 • Importuojamos elektros energijos kiekis buvo 8,8 proc. didesnis, palyginti su 2017 m. III ketv. (importuotas kiekis siekė 2 876,8 GWh ir 2 645,0 GWh).
 • Eksportuojamos elektros energijos kiekis augo 23,8 proc., palyginti su 2017 m. III ketv. (eksportuotas kiekis siekė 559,8 GWh ir 452,1 GWh).
 • 2018 m. III ketv. daugiausia elektros energijos buvo importuota iš
  Rusijos (1 424,1 GWh, arba 49,5 proc., viso importuotos elektros energijos kiekio), eksportuota – į Lenkiją (284,3 GWh, arba 50,8 proc.)
   
  Didmeninė ir mažmeninė rinka
 • Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai elektros energijos biržoje pardavė 72,9 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. III ketv. (biržoje parduotos elektros energijos apimtys siekė 1 696 GWh ir 980,7 GWh).
 • Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdančių tiekėjų skaičius buvo toks pat kaip ir 2017 m. III ketv. (nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius siekė 24).

  Sektoriaus pajamos
 •  Elektros energijos sektoriaus pajamos išaugo 25,3 proc., palyginti su 2017 m. III ketv. (siekė 469,3 mln. Eur ir 374,4 mln. Eur).

  Investicijos
 • Investicijos į elektros energetikos sektorių buvo 12,2 proc. didesnės, palyginti su 2017 m. III ketv. (investicijų apimtys siekė 58,1 mln. Eur ir 51,8 mln. Eur).
   
   
  Ataskaita parengta pagal VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenis.