Įeiti
Publikuota: 2018.05.31. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ investicijas


Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba" 2015 m. faktiškai įgyvendintas investicijas: 14 investicijų buvo pateiktos pakartotiniam derinimui, 4 – naujai derinamos.

Pakartotinai suderintų investicijų faktinė vertė – 2,245 mln.  Eur (pirminė Komisijos suderinta suma 1,813 mln. Eur). Dešimt pakartotinai derinamų investicijų skirtos AB „Lietuvos energijos gamyba" padaliniui Lietuvos elektrinei, keturios – Kruonio hidroakumuliacinei elektrinei.

Investicijų planuojama vertė buvo suderinta 2015 m., tačiau dalis investicijų buvo tęstinės ir visiškai įgyvendintos 2017 m., todėl Komisijai bendrovė privalėjo pateikti visus faktines investicijų išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Investicijos skirtos programinės įrangos diegimui, informaciniams ir technologiniams procesams tobulinti, gamybos procesams pagerinti, investicijų vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų procedūras arba atsiradus papildomų darbų poreikiui.  

Komisija taip pat suderino AB „Lietuvos energijos gamyba" 2015 m. atliktas investicijas, kurios nebuvo pateiktos derinant 2015 m. planuojamas investicijas (šių investicijų bendrovė iš anksto neplanavo, tačiau 2015 m. iškilo poreikis jas įgyvendinti identifikavus avarijos ar veiklos sutrikimo riziką). Bendra naujai suderintų investicijų vertė – 115,4 tūkst. Eur. Visos investicijos skirtos Lietuvos elektrinei.

2015 m. naujai įgyvendintos investicijos vidutiniškai mažina tretinio aktyviosios galios rezervo kainą 2016–2035 m. laikotarpiu 0,00232 EUR/MW/val.