Įeiti
Publikuota: 2018.05.31. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Kauno energija“ investicijas


Komisija suderino AB „Kauno energija“ 2015–2020 m. investicijas, kurių bendra vertė – 22,97 mln. Eur. Daugiausia lėšų – beveik 14,78 mln. Eur – skirta 2018 metais numatomiems atlikti darbams.  

Iki 2020 m. pabaigos bendrovė ketina rekonstruoti susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas – iš viso 10,328 km, tai leis vidutiniškai 2765 MWh per metus sumažinti patiriamus šilumos nuostolius ir atitinkamai šilumos tiekimo veiklos sąnaudas (apie 62,157 tūkst. Eur per metus), taip pat numatoma atnaujinti katilines Kaune, Garliavoje, pakeičiant susidėvėjusią įrangą į ekonomiškai ir technologiškai efektyvesnę. Nemažai lėšų planuojama skirta informacinių technologijų atnaujinimui, diegiant pažangias valdymo sistemas, kurios užtikrintų patikimą vartotojų aprūpinimą šilumos energija.       

Visas suderintas investicijas AB „Kauno energija“ finansuos nuosavomis lėšomis. Atlikus darbus, sumažės šilumos tiekimo trasose patiriami nuostoliai, bus užtikrintas efektyvus katilinių darbas, naujos informacinės technologijos leis efektyviau išnaudoti turimus resursus, sumažinti avarijų ar šilumos tiekimo nutraukimų tikimybę, užtikrinant kokybiškas ir nepertraukiamas paslaugas vartotojams.