Įeiti
Publikuota: 2018-05-31. Atnaujinta:

Keičiasi naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės


Atsižvelgiant į Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių diegiamą susietųjų pajėgumų paskirstymo modelį – Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške keičiasi pajėgumų paskirstymo ir gamtinių dujų kiekio paraiškų bei kiekių priskyrimo tvarka, Komisija pritarė Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimui.

Esminiai pasikeitimai:
• Numatytas susietųjų pajėgumų paskirstymo būdo (angl. implicit capacity allocation) Kiemėnų įleidimo / išleidimo taške taikymas ne tik dieną prieš užsakomiems (angl. day-ahead) paros pajėgumams, tačiau ir einamosios paros (angl. within-day) pajėgumams.
• Nustatyti ankstesni pajėgumų užsakymo terminai, siekiant juos suvienodinti su pajėgumų užsakymo terminais, taikomais Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus: toks pakeitimas leis lanksčiau užsakyti ir Lietuvos, ir Latvijos perdavimo sistemų pajėgumus.
• Esant sutartinei pajėgumų perkrovai, numatyta galimybė taikyti mokestį už nepanaudotus pajėgumus, jei konkretaus įleidimo ar išleidimo taško perdavimo pajėgumų tarifas būtų 0 Eur/MWh/parą.
• Įtvirtinta galimybė operatoriui siūlyti  apribotuosius pajėgumų produktus, suteikiančius teisę transportuoti dujas tik į konkretų ar konkrečius perdavimo sistemos taškus.
• Nustatytos konkrečios perviršinio rezervavimo ir atpirkimo pajėgumų perkrovų valdymo mechanizmo sąlygos, kurios bus taikomos sutartinei pajėgumų perkrovai.

Pasikeitimai įsigalios 2018 m. liepos 2 d.