Įeiti
Publikuota: 2018-05-31. Atnaujinta:

Keičiasi mažųjų gamtinių dujų įmonių tarifai buitiniams vartotojams


Nuo 2018 m. liepos 1 d. keičiasi mažųjų gamtinių dujų įmonių tarifai buitiniams vartotojams: UAB „Fortum Heat Lietuva" ir UAB „Intergas" vartotojai už suvartojamų gamtinių dujų kub. m (m3) mokės 4–22 proc. daugiau, AB agrofirmos „Josvainiai" tiekiamų dujų kaina mažėja 8–9 proc.  

Metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis, t. y. mokama už suvartotų gamtinių dujų kub. m kiekį, pastovioji tarifo dalis, kuri mokama kas mėnesį ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio, nekinta.

UAB „Intergas" kintamoji tarifo dalis didėja dėl prognozuojamos didesnės gamtinių dujų importo kainos, UAB „Fortum Heat Lietuva" – dėl prognozuojamos didesnės gamtinių dujų importo kainos ir susidarius skirtumui tarp faktinės ir į tarifą įskaičiuotos 2017 m. II pusm. faktinės gamtinių dujų importo kainos (bendrovė susirinko mažiau lėšų, nei faktiškai patyrė išlaidų). Tuo tarpu AB agrofirmai „Josvainiai" dėl skirtumo tarp faktinės ir į tarifą įskaičiuotos 2017 m. II pusm. faktinės gamtinių dujų importo kainos susirinkus daugiau lėšų, kaina buitiniams vartotojams mažėja.    

Lentelė. Mažųjų gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo įmonių tarifai buitiniams vartotojams, 2018 m. I ir II pusm. (su PVM)

Vartotojų grupėPastovioji dalis, Eur/mėn. (su PVM) ​Kintamoji dalis, Eur/m3 (su PVM) ​

2018 m. I pusm. 2018 m. II pusm. Pokytis, proc. 2018 m. I pusm. 2018 m. II pusm.Pokytis, proc.
UAB „Intergas"
I grupė (iki 500 m³)1,451,45-0,530,55+3,77%
II grupė (nuo 500 m³ iki 20 000 m³)1,451,45-0,460,48+4,35%
AB agrofirma „Josvainiai"
I grupė (iki 500 m³)0,630,63-0,450,41-8,88
II grupė (nuo 500 m³ iki 20 000 m³)3,993,99-0,380,35-7,89
UAB „Fortum Heat Lietuva"
Suvartojama nuo 500 m³ iki 20 000 m³3,423,42-0,460,56+21,74%

AB agrofirma „Josvainiai" gamtines dujas tiekia Josvainių miestelyje, UAB „Intergas" –  Mažeikių rajone, UAB „Fortum Heat Lietuva" – Joniškio rajono savivaldybėje.