Įeiti
Publikuota: 2018-05-31. Atnaujinta:

Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti daugiau nei vienas elektros energijos biržos operatorius


Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento reikalavimus dėl pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių, patvirtino AB „Litgrid“ kartu su Latvijos ir  Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriais parengtą bendrą pasiūlymą dėl daugiau nei vieno elektros energijos biržos operatoriaus veikimo Baltijos šalių prekybos zonose.

Tai užtikrina vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas naudotis tarpzoniniu elektros energijos perdavimo pralaidumu, jei vienoje prekybos zonoje yra daugiau nei vienas paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius – šiuo metu Lietuvoje tai yra „Nord Pool“ AS ir „EPEX SPOT“ SE.

Prekybos zonoje negalės būti taikomi apribojimai prieigai prie perdavimo sistemos pralaidumo, o kiekvienas paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius turės vienodas galimybes naudotis tarpzoniniu pralaidumu – visų elektros energijos rinkos dalyvių pavedimai, neatsižvelgiant į tai, kokio paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus paslaugomis jie naudojasi, bus vertinami vienodai.

Po šio Komisijos sprendimo Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai turės įgyvendinti būtinus pakeitimus, sudarančius galimybes Baltijos šalių prekybos zonose veikti keliems paskirtiesiems elektros energijos rinkos operatoriams.