Įeiti
Publikuota: 2018-05-25. Atnaujinta:

Nuo ko priklauso butams priskiriamas apmokėti šilumos kiekis?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai" ginčą dėl priskirto apmokėti šilumos kiekio, nepritarė vartotojo reikalavimams: jei bute yra galimybė įrengti apskaitos prietaisą, šiuo atveju – daliklį, tačiau savininkas nesutinka to padaryti, šilumos kiekis apskaičiuojamas taikant maksimalų energijos sąnaudų normatyvą.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2018 m. sausio, vasario ir kovo mėn. AB „Vilniaus šilumos tinklai" jo butui priskyrė apmokėti gerokai didesnį šilumos kiekį, nei kitiems panašaus ploto butams. Vartotojas su tuo nesutinka ir prašo mokėjimus perskaičiuoti.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad pagal gyventojų pasirinktą šilumos paskirstymo metodą, tuo atveju, jei esant techninėms galimybės ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų neįrengti šilumos dalikliai, šilumos tiekėjas šildymui reikalingą šilumos kiekį apskaičiuoja pritaikydamas maksimalius energijos sąnaudų normatyvus.