Įeiti
Publikuota: 2018-05-25. Atnaujinta:

Ar šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį su buto nuomininku?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija" ginčą dėl atsisakymo, esant savininko sutikimui, sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su buto nuomininku, įpareigojo šilumos tiekėją, kai tik vartotojas, kuriam priklauso butas, apmokės įsiskolinimą už suvartotą šilumos energiją, sudaryti sutartį su faktiškai bute gyvenančiu nuomininku.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad nuo 2015 m. lapkričio mėn. jam priklausantį butą yra išnuomojęs. Pagal tarp vartotojo ir nuomininko sudarytą sutartį, nuomininkas įsipareigoja apmokėti buto komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius. Tačiau AB „Kauno energija", gavusi tiek buto savininko, tiek nuomininko prašymus, nesutinka sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties tiesiogiai su nuomininku. Šilumos tiekėjas savo atsisakymą grindžia tuo, kad atsiradus skolai už šilumą energiją, neturėtų iš ko jos išieškoti, todėl pasiūlyta sudaryti trišalę sutartį tarp buto savininko, nuomininko ir šilumos tiekėjo. Buto savininkas su tokiu siūlymu nesutinka.

Tačiau Komisija nustatė, kad tokie AB „Kauno energija" reikalavimai yra teisiškai nepagrįsti, nes Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės numato, jog šilumos vartojimo pirkimo−pardavimo sutartis, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali būti sudaryta ne tik su savininku, bet ir nuomininku (buitiniu šilumos vartotoju). Todėl Komisija, buto savininkui įvykdžius reikalingas sąlygas – apmokėjus įsiskolinimą už suvartotą šilumos energiją ir pateikus sutikimą šilumos tiekėjui sudaryti sutartį su nuomininku, įpareigojo AB „Kauno energija" nutraukti sutartį su buto savininku ir sudaryti ją su nuomininku.