Įeiti
Publikuota: 2018-05-17. Atnaujinta:

Patvirtina šilumos supirkimo el. procedūra ir įkainiai


Atsižvelgiant į nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojusį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuris nustato, kad prekyba šilumos energija turi vykti elektroninėje erdvėje, Komisija patvirtino teisės aktų paketą, reikalingą šilumos supirkimo el. erdvėje procedūroms organizuoti, taip pat nustatytas prekybos įkainis ir standartinės sutarčių sąlygos – el. aukcionus organizuos energijos išteklių biržos operatorius UAB „Baltpool“.

 

Aukciono dalyviams, parduodantiems šilumą, už pateiktą pasiūlymą parduoti bus taikomas 9,84 Eur/ 1000 MWh (be PVM) įkainis – jis bus perskaičiuojamas kasmet. Planuojama, kad pirmasis šilumos supirkimo el. aukcionas įvyks gegužės 21 d., teikiant pasiūlymus parduoti šilumą birželio mėnesiui.

 

El. aukcionai vyks pagal Komisijos patvirtintą Šilumos aukciono reglamentą, atitinkamai pakeistas Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, Šilumos kainų nustatymo metodika, Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas.