Įeiti
Publikuota: 2018-05-10. Atnaujinta:

Visagino gyventojams keisis kaina už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas


Komisija, įvertinusi VĮ „Visagino energija" veiklos sąnaudas, vartotojams, atsiskaitantiems už paslaugas bute, suderino 2,24 Eur/m³ (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą (1,4 proc. didesnė, palyginus su dabar galiojančia). Vidutinė apskaitos veiklos kaina nesikeičia – liks galioti dabartinė, t. y. 1,69 Eur/apskaitos prietaisui per mėn. kaina (be PVM).

Šiuo metu gyventojams taikomos kainos galioja nuo 2017 m. balandžio mėn.

VĮ „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir apskaitos veiklos kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 

* geriamojo vandens kaina taikoma atsiskaitant už suvartotą kiekį (kub. m), apskaitos veiklos kaina (pardavimo kaina) mokama kartą per mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kainos pokytį iš esmės lėmė sumažėjusi geriamojo vandens realizacija, darbo užmokesčio didėjimas bei faktinės investicijų grąžos pokyčio koregavimas (kai faktinė grąža viršija nustatytą bazinėje kainoje).

Dėl paslaugų kiekio neatitikimo ir būtinųjų sąnaudų, priskirtų tik VĮ Ignalinos atominei elektrinei, koregavimo perskaičiuojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina VĮ Ignalinos atominei elektrinei, lyginant su galiojančia 8,80 Eur/m3 bazine kaina, mažėja 0,91 Eur/m3 (10,3 proc.): geriamojo vandens tiekimo kaina didėja 0,05 Eur/m3, nuotekų valymo ir nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kaina mažėja 0,96 Eur/m3.

Komisijos suderintos kainos įsigalios jas patvirtinus Visagino savivaldybės tarybai, tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Įmonės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 1,68 proc. vidutinių šeimos pajamų, tai yra neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Primename, kad geriamojo vandens tiekėjams, taip pat ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytojams, 3 metų laikotarpiui nustatoma bazinė kaina ir perskaičiuojama kasmet.