Įeiti
Publikuota: 2018-05-02. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos supirkimo el. procedūros


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuris įteisina šilumos supirkimo el. procedūrą, teikia viešajai konsultacijai parengtą Šilumos aukciono reglamentą ir susijusių teisės aktų pakeitimus.  

Esminiai pakeitimai:

• prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius;

sudarant prioritetų eilę, pirmenybė bus teikiama didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius arba deginančių atliekas, – prioritetų eilė sudaroma tik tais atvejais, kai du ar daugiau gamintojų pateikia vienodas parduodamos šilumos kainas. Atkreipiame dėmesį, kad nesikeičia nuostata, jog pirmiausia prioritetas yra teikiamas mažiausią šilumos kainą pasiūliusiam šilumos gamintojui;

reglamentuota šilumos aukciono organizavimo procedūra ir vykdymo principai, šilumos aukciono dalyvių ir operatoriaus pareigos bei teisės, taip pat patikslinta informacijos teikimo ir skelbimo tvarka, t. y. kada ir kokią informaciją aukciono dalyviai, operatorius turi teikti Komisijai bei skelbti viešai;

• Šilumos kainų nustatymo metodikoje papildomai numatyta, kaip turi būti paskirstomos reguliuojamo ūkio subjekto pajamos, kai išnuomojamas reguliuojamoje veikloje naudojamas ilgalaikis turtas, taip pat įtvirtintas inžinerinių darbų sąnaudų dengimas iš kitų įmonių gautomis sumomis reguliuojamiems ūkio subjektams, kai investicijos vykdomos  kartu su kitomis energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančiomis įmonėmis.

Teisės aktų paketas – Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, Šilumos kainų nustatymo metodika,  Šilumos aukciono reglamentas, Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašaspaskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje.

Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 9 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. laišku [email protected].

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".