Įeiti
Publikuota: 2018.06.08. Atnaujinta:

Komisija apžvelgia situaciją elektros energijos rinkoje


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas už 2017 m. III ketv. (atsisiųskite) ir IV ketv (atsisiųskite). Ataskaitose pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2017 m. III ir IV ketv. skaičiai:

Gamyba

• 2017 m. III ketv. pagaminta ir į tinklą pateikta 841,8 GWh elektros energijos, t. y. 1,7 proc. daugiau nei 2016 m. III ketv. (827,4 GWh), 2017 m. IV ketv. – 1 125,8 GWh (1,7 proc. mažiau nei 2016 m. IV ketv. – 1 230,0 GWh).

• Daugiau elektros energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių: 2017 m. III ketv. – 487,5 GWh (27 proc. daugiau nei 2016 m. III ketv. – 384,0 GWh), 2017 m. IV ketv. – 758,0 GWh (9,8 proc. daugiau nei 2016 m. IV ketv. – 690,3 GWh).

• Didėja įrengtoji elektrinių galia: 2017 m. III ketv. pabaigoje, palyginti su 2016 m. III ketv. pabaiga, didėjo 0,8 proc. – nuo 3 633 iki 3 663 MW, 2017 m. IV ketv. pabaigoje, palyginti su 2016 m. IV ketv. pabaiga, –  0,8 proc. (nuo 3 633 iki 3 663 MW).

Importas ir eksportas

• 2017 m. III ketv. importuojamos elektros energijos kiekis sudarė 2 645,0 GWh (2016 m. III ketv. – 2 449,1 GWh), eksportuojamos – 452,1 GWh (2016 m. III ketv. – 363,4 GWh). Daugiausia elektros energijos importuota iš Rusijos (854,6 GWh arba 32,3 proc. viso importuoto kiekio), eksportuota į Lenkiją (225,5 GWh, arba 49,9 proc.).

• 2017 m. IV ketv. importuojamos elektros energijos kiekis sudarė 2 966,7 GWh (2016 m. IV ketv. – 2 507,0 GWh), eksportuojamos – 735,9 GWh (2016 m. IV ketv. – 488,6 GWh). Daugiausia elektros energijos importuota iš Latvijos (1 011,9 GWh arba 34,1 proc. viso importuoto kiekio), eksportuota  į Lenkiją (503,3 GWh, arba 68,4 proc.).

Investicijos

• 2017 m. III ketv. investicijos į elektros energetikos sektorių sudarė 51,8 mln. Eur – 80,6 proc. daugiau nei 2016 m. III ketv. (32,0 mln. Eur), 2017 m. IV ketv. – 91,01 mln. Eur (64 proc. daugiau nei 2016 m. IV ketv. – 55,51 mln. Eur).

Didmeninė ir mažmeninė rinka

• 2017 m. III ketv. nepriklausomi elektros energijos tiekėjai biržoje pardavė 981,7 GWh elektros energijos (33,8 proc. daugiau nei 2016 m. III ketv. – 733,55 GWh), 2017 m. IV ketv. – 920,7 GWh  (17 proc. mažiau nei 2016 m. IV ketv. – 1 109,6 GWh).

• 2017 m. III ketv. ir IV ketv. aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 24 nepriklausomi elektros energijos tiekėjai.

Pajamos

• 2017 m. III ketv. elektros energijos sektoriaus pajamos, palyginti su 2016 m. III ketv., mažėjo 0,2 proc. – nuo 374,9 mln. Eur iki 374,2 mln. Eur, 2017 m. IV ketv., palyginus su 2016 m. IV ketv., – mažėjo 5,5 proc. (nuo 439,9 mln. Eur iki 415,7 mln. Eur.). 

Ataskaitos parengtos remiantis VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool“, perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“, skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenimis.