Įeiti
Publikuota: 2018-06-29. Atnaujinta:

Komisija įvertino elektros energetikos įmonių finansinį pajėgumą


Komisija, atlikusi ūkio subjektų, vykdančių elektros energijos visuomeninio tiekimo, elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklas*, finansinio pajėgumo įvertinimą, konstatavo, kad AB „Litgrid", UAB „E-tinklas", AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Lietuvos energijos gamyba", AB „Akmenės cementas", AB „Achema", AB „Lifosa" 2017 m. finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

2017 m. elektros energetikos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 2,10 (2016 m. – 2,14).

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (2017 m.)

 finansinis_elektra.jpg

* 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Elektros energetikos įstatymo pakeitimams, kasmetinis nepriklausomų elektros energijos tiekėjų finansinio pajėgumo vertinimas nėra atliekamas.