Įeiti
Publikuota: 2018.06.28. Atnaujinta:

Atliktas šilumos sektoriaus įmonių 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas


Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atliko šilumos sektoriaus įmonių 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,66 (2016 m. – 1,97).

Komisija konstatavo, kad visų šilumos tiekėjų finansinis pajėgumas yra pakankamas, išskyrus UAB Ignalinos šilumos tinklų, UAB „Pakruojo šiluma", UAB „Plungės šilumos tinklai" ir UAB „Nemenčinės komunalininkas" – šių bendrovių finansinio pajėgumo rodiklis yra mažesnis nei Komisijos nustatyta žemutinė riba.  

UAB Ignalinos šilumos tinklai, UAB „Pakruojo šiluma", UAB „Plungės šilumos tinklai" ir UAB „Nemenčinės komunalininkas" įpareigotos per 30 kalendorinių dienų pateikti Komisijai paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2018 m. liepos 1 d., pakartotiniam vertinimui atlikti.

Primename, kad Komisija reguliuojamą veiklą vykdančių šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą atlieka ne rečiau nei kartą per metus.