Įeiti
Publikuota: 2018-06-26. Atnaujinta:

Įpareigojimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ panaikinti skolą vartotojui


Komisija, išnagrinėjusi Šiauliuose gyvenančio vartotojo ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas" ginčą dėl skolos už suvartotas gamtines dujas, įpareigojo operatorių panaikinti skolą vartotojui, kaip nepagrįstą.

Vartotojas 2017 m. rugsėjo mėn. sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos dujų tiekimas" ir nurodė, kad gamtines dujas vartos maistui ruošti ir šildymui, t. y. toks vartotojas priskiriamas II pogr. (suvartojama daugiau nei 500 m3 dujų per metus). Tačiau pasibaigus kalendoriniams metams operatorius atliko perskaičiavimą ir priskyrė vartotoją I pogr., nes per praėjusius metus suvartotas gamtinių dujų kiekis buvo mažesnis nei 500 m3. Atitinkamai susidarė skola, nes I ir II pogr. vartotojams taikomi skirtingi tarifai.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad UAB „Lietuvos dujų tiekimas" gamtinių dujų suvartojimo perskaičiavimą vartotojo atžvilgiu atliko nepagrįstai: jei metų eigoje pasikeičia objekto savininkas, pasibaigus kalendoriams metams perskaičiavimas negali būti atliekamas, nes naujo savininko priskyrimo vienam ar kitam pogrupiui neturi lemti ankstesnio savininko suvartotas gamtinių dujų kiekis. 

Primename, kad I pogr. vartotojams, dujas vartojantiems maistui ruošti ir suvartojantiems iki 500 m3 per metus, taikoma mažesnė pastovioji tarifo dalis (mokama kas mėnesį ir nepriklauso nuo suvartojamo kiekio), tačiau jie brangiau moka už gamtinių dujų kub. m (m3), tuo tarpu II pogr. vartotojai (dujas vartoja šildymui ir kt., per metus suvartoja daugiau nei 500 m3) moka didesnę pastoviąją tarifo dalį, tačiau jiems pigiau kainuoja gamtinių dujų kub. m (m3).