Įeiti
Publikuota: 2018-06-14. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Litgrid“ investicijas


​Komisija suderino AB „Litgrid“ 2018–2023 m. pateiktus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra 19,219 mln. Eur. Visi darbai bus finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

Investicijų projektai skirti turto atnaujinimui, ryšių, valdymo sistemų, fizinei ir duomenų apsaugai, informacinėms sistemoms.

Įgyvendinus minėtas investicijas, galimas elektros energijos perdavimo paslaugų viršutinės ribos pokytis 0,0024 ct/kWh.

AB „Litgrid" atitinkamai 2019–2024 m. laikotarpiu privalės pateikti Komisijai investicijų įgyvendinimo ataskaitas.