Įeiti
Publikuota: 2018-06-07. Atnaujinta:

Suderinta mažesnė UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Pabradės komunalinis ūkis" veiklos sąnaudas – bendrovė vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Švenčionių rajone, vartotojams, perkantiems paslaugas bute, suderino 1,60 Eur/m³ (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą. Palyginus su dabar galiojančia, kaina mažėja 9 proc.

Šiuo metu taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2013 m. birželio 1 d.

 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Pabrade_2018_06_07.jpg 

Gyventojams kaina iš esmės mažėja pasikeitus bendrovės licencijuojamai teritorijai, t. y. prijungus naujus vartotojus, kuriuos anksčiau aptarnavo UAB „Švenčionių švara", dėl ko padidėjo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtys (realizacija).

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Švenčionių rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma sudarys 1,03 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi 52 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 30 proc. Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų. 96 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus,  75 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis" 2017–2019 m. laikotarpiu į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą numačiusi investuoti beveik 1,47 mln. Eur, iki pusės reikalingos sumos planuojama finansuoti pasinaudojant ES fondų parama. Bendrovė numačiusi nutiesti apie 1 km vandentiekio ir 4 km nuotekų tinklų Pabradės mieste, dar 0,8 km vandentiekio ir 0,5 km nuotekų tinklų bus rekonstruoti, Magūnų kaime bus pakeista 1,5 km vandentiekio tinklų, taip pat numatyta pastatyti 6 geriamojo vandens valymo įrenginius, rekonstruoti 2 nuotekų valymo įrenginius (Vidutinės ir Šventos kaimuose). Planuojama, kad užbaigus darbus galimybe naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga turės papildomai 80 vartotojų, centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga – 100 vartotojų, o pastačius vandens valymo įrenginius – Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams bus tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo.

2016 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis", vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, gavo 6,89 tūkst. Eur pelno, realizuotas geriamojo vandens kiekis – 309,51 tūkst. m3.