Įeiti
Publikuota: 2018-06-07. Atnaujinta:

Lazdijų gyventojams mažėja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Komisija, įvertinusi UAB „Lazdijų vanduo" sąnaudas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, vartotojams, perkantiems paslaugas bute, suderino 2,63 Eur/m³ (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą. Palyginus su dabar galiojančia, kaina mažėja 9 proc.

Šiuo metu taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2013 m. liepos 1 d.

UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Lazdijai_2018_06_07.jpg

Gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina iš esmės mažėja sumažinus administracines, kuro, elektros bei kitas sąnaudas (daugiau nei 37 tūkst. Eur).

Komisija taip pat suderino ir UAB „Lazdijų vanduo“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainą – 0,07 Eur/m3 (be PVM). Planuojama, kad per metus bus sutvarkoma 74,8 tūkst. m3 paviršinių nuotekų.

Komisijos suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma sudarys 3,21 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 20, 4 tūkst. gyventojų, iš jų apie 45 proc. naudojasi centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. 80,6 proc. patiekiamo geriamojo vandens 100 proc. atitinka Higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų parametrų. 

UAB „Lazdijų vanduo“ 2012–2016 m. laikotarpiu su ES parama vykdė vandentvarkos ūkio ir plėtros projektus: Veisiejuose, Kailiniuose, Lazdijuose, Bajoriškiuose už beveik 5,3 mln. Eur (iš jų beveik 4,6 mln. Eur – ES parama) buvo nutiesta 13 km vandentiekio tinklų ir 15,7 km nuotekų tinklų. Prie vandentiekio tinklų buvo planuota prijungti 625, o prie nuotekų tinklų – 794 gyventojus, šiuo metu prie vandentiekio tinklų  yra prijungti 404, prie nuotekų tinklų – 629 gyventojai (į šį projektą įeina ir Lazdijų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija); Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose) buvo nutiesta 23,71 km vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Šeštokuose ir vandens gerinimo įrenginiai Veisiejuose – bendra projekto vertė  beveik 4,3 mln. Eur, iš jų ES parama – daugiau nei 3,7 mln. Eur.

2017–2019 m. į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą numatoma investuoti apie 1,5 mln. Eur, dalį reikalingų lėšų planuojama finansuoti pasinaudojant ES parama ir valstybės dotacijomis. Už šiuos pinigus bendrovė planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Lazdijuose bei Seirijuose (prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų numatoma prijungti virš 120 naujų vartotojų), vandentiekio tinklų plėtrą Miškinių gyvenvietėje. Lazdijų rajono savivaldybėje taip pat planuojama pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginius.

2016 m. UAB „Lazdijų vanduo“, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, patyrė 29,74 tūkst. Eur  nuostolių, realizuotas geriamojo vandens kiekis – 181,9 tūkst. m3.