Įeiti
Publikuota: 2018-06-05. Atnaujinta:

Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, sugedus apskaitos prietaisui?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" ginčą, įpareigojo operatorių atlikti elektros energijos perskaičiavimą, taikant vartotojui palankesnį vidutinį paros suvartojimo vidurkį, tačiau nepritarė reikalavimams sutrumpinti numatytą 287 dienų terminą, už kurį yra perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, sugedus apskaitos prietaisui. 

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2017 m. balandžio 11 d. buvo užfiksuotas elektros energijos apskaitos prietaiso gedimas. AB „Energijos skirstymo operatorius", atsižvelgdamas į paskutinius užfiksuotus rodmenis, atliko elektros energijos suvartojimo perskaičiavimą nuo 2016 m. birželio 28 d. iki 2017 m. balandžio 11 d. ir nustatė 5,4 kWh per parą vidutinį suvartojimą. Vartotojas su tuo nesutinka ir teigia, kad turėtų būti taikomas trumpesnis perskaičiavimo laikotarpis, nes jis faktiškai už elektros energiją mokėjo daugiau nei rodydavo apskaitos prietaisas, todėl būtina įvertinti permoką.

Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgdama į Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, nustatė, kad vartotojas už elektros energiją mokėjo nereguliariai, ne visada taikė tuo metu galiojančius tarifus (buvo mokama mažiau, nei faktiškai nustatytas tarifas), todėl nėra pagrindo sutrumpinti laikotarpį, už kurį operatorius atliko elektros energijos suvartojimo perskaičiavimą.

Tačiau AB „Energijos skirstymo operatorius" įpareigota taikyti vartotojui palankesnį elektros energijos suvartojimo vidurkį –  5,04 kWh per parą, kuris apskaičiuotas kitu laikotarpiu, nei nustatė operatorius – nuo 2015 m. birželio 29 d. iki 2016 m. kovo 29 d., kai apskaitos prietaisas veikė tinkamai ir buvo fiksuojami objektyvūs rodmenys.