Įeiti
Publikuota: 2018.04.10. Atnaujinta:

Komisijoje lankėsi tarptautinio projekto apie išmaniąją apskaitą delegacija


IMG_9301.JPG2018 m. balandžio 10 dieną Komisijoje lankėsi projekto Smart Energy Transition to Upgrade Regional Performance (SET-UP) delegacija.

SET-UP projekto partneriai iš Bretanės inovacijų plėtros agentūros ir Bretanės regiono tarybos (Prancūzija), Pietų transdunojaus regiono energetikos agentūros (Vengrija), Andalūzijos energetikos agentūros (Ispanija), Algarvės regioninės energetikos ir aplinkos agentūros (Portugalija), Regeno pietvakarių inovacijų centro, Lesterio energetikos agentūros (Jungtinė Karalystė) ir Kauno regioninės energetikos agentūros (Lietuva) dalinosi geraisiais pavyzdžiais apie išmaniąją apskaitą, naujų technologinių sprendimų panaudojimą diegiant pažangiuosius skaitiklius šalyse.

Komisijos atstovai pristatė informaciją apie teisines nuostatas, skatinant elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančių išteklių technologijas ir tiekimą į tinklus. „Kviečiu Jus diskutuoti ir pristatyti vartotojams palankius ir efektyvius sprendimus pažangioje apskaitoje elektros vartojimui", – sakė Komisijos pirmininkė Inga Žilienė, sveikindama susirinkusius dalyvius.

Tikimasi, kad pagal Interreg Europe programą finansuojamas projektas SET-UP sustiprins Lietuvos suinteresuotųjų šalių dėmesį išmaniesiems tinklams. Bendras SET-UP projekto tikslas yra pagerinti šešių partnerių regionų energetinį efektyvumą dėl pažangiųjų tinklų politikos stiprinimo. Vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu geresnis energijos paklausos valdymas sumažins energijos suvartojimą ir užtikrins didesnį energijos tiekimo patikimumą, nes bus sujungta socialinė ir aplinkosauginė bei ekonominė nauda.

Daugiau informacijos apie projektą: www.interregeurope.eu/set-up