Įeiti
Publikuota: 2018-04-30. Atnaujinta:

Gaminantiems vartotojams nustatytos paslaugų kainos ir procentinis dydis už pasinaudojimą elektros tinklais


Komisija patvirtino gaminantiems vartotojams paslaugų kainas ir procentinį dydį, kuris bus taikomas atsiskaitant už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas", UAB „Dirbtinis pluoštas", UAB „E Tinklas" ir UAB „Lifosa" elektros tinklais. Įkainiai bus taikomi nuo 2018 m. birželio 1 d.

Lentelė. Paslaugų kainos (be PVM) ir procentinis dydis, taikomas už pasinaudojimą AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Achema", AB „Akmenės cementas", UAB „Dirbtinis pluoštas", UAB „E Tinklas" ir UAB „Lifosa" elektros tinklais

  AB „Energijos skirstymo operatorius"AB „Achema"AB „Akmenės cementas"UAB „Dirbtinis pluoštas"UAB „E Tinklas"UAB „Lifosa"
Vienanarė paslaugų kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST ​VĮ, Eur/kWh 0,01557-0,02210,01818-0,04078
ŽĮ Eur/kWh 0,032030,017680,02820,025380,060,12298
Vienanarė paslaugų kaina, mokama už 1 kW gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios ​9,779 Eur/kW (0,815 Eur/kW/mėn.)-13,880 Eur/kW (1,157 Eur/kW/mėn.)11,418 Eur/kW (0,952 Eur/kW/mėn.)-25,613 Eur/kW
(2,134 Eur/kW/mėn.)
ŽĮ 20,052 Eur/kW (1,671 Eur/kW/mėn.)11,068 Eur/kW (0,922 Eur/kW/mėn.)17,654 Eur/kW (1,471 Eur/kW/mėn.)15,889 Eur/kW (1,324 Eur/kW/mėn.)37,562 Eur/kW (3,130 Eur/kW/mėn.)76,990 Eur/kW
(6,416 Eur/kW/mėn.)
Dvinarė paslaugų kaina ​

 
0,00779 Eur/kWh ir 4,890 Eur/kW (0,407 Eur/kW/mėn.)-0,01105 Eur/kWh ir 6,940 Eur/kW (0,578 Eur/kW/mėn.)0,00909 Eur/kWh ir 5,709 Eur/kW (0,476 Eur/kW/mėn.)-0,02040Eur/kWh
ir 12,807 Eur/kW (1,067 Eur/kW/mėn.)
ŽĮ

 
0,01602 Eur/kWh ir 10,026 Eur/kW (0,836 Eur/kW/mėn.)0,00884 Eur/kWh ir 5,534 Eur/kW (0,461 Eur/kW/mėn.)0,0141 Eur/kWh ir 8,827 Eur/kW (0,736 Eur/kW/mėn.)0,01269 Eur/kWh ir 7,945 Eur/kW (0,662 Eur/kW/mėn.)0,03 Eur/kWh ir 18,781 Eur/kW (1,565 Eur/kW/mėn.)0,06149 Eur/kWh ir 38,495 Eur/kW (3,208 Eur/kW/mėn.)
Elektros energijos kiekio, gaminančio vartotojo patiekto kaupimo laikotarpiu į elektros tinklus, procentinis dydis, kuriuo gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais ​23 proc.-33 proc.21 proc.-45 proc.
ŽĮ38 proc.61 proc.38 proc.28 proc.39 proc.62 proc.


Įkainiai ir procentinis dydis už pasinaudojimą elektros tinklais nustatyti įvertinus faktiškai operatorių patiriamas sąnaudas paslaugoms teikti.

Primename, kad iki šiol gaminantys vartotojai už pasinaudojimą elektros tinklais atsiskaitė už atgautą iš elektros tinklų kiekį. Tvarka, suteikiant gaminantiems vartotojams keletą atsiskaitymo alternatyvų, pakeista atsižvelgus į 2018 m. balandžio 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus – Komisija 2018 m. balandžio 26 d. patvirtino naujos redakcijos Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką.