Įeiti
Publikuota: 2018.04.27. Atnaujinta:

Kaip skaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, vartotojui nesudarius sąlygų pakeisti apskaitos prietaisą?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl mokėjimų už suvartotą karštą vandenį perskaičiavimo, pasisakė, kad karšto vandens tiekėjas teisėtai ir pagrįstai skaičiavo karšto vandens suvartojimą pagal normatyvus, vartotojui nesudarius sąlygų pakeisti apskaitos prietaisą.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2016 m. vasario mėn., keičiant mechaninius apskaitos prietaisus į elektroninius, nesutiko, kad būtų pakeistas jam priklausantis apskaitos prietaisas. Dėl jo pakeitimo vartotojas jau pats kreipėsi 2017 m. birželio mėn., pradėjus taikyti didesnius suvartojimo normatyvus, ir taip pat paprašė perskaičiuoti atliktus mokėjimus, esą faktiškai suvartotas karšto vandens kiekis pagal skaitiklio rodmenis yra mažesnis.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nepritarė vartotojo reikalavimams: karšto vandens tiekėjas, kaip ir numato teisės aktai, mokėjimus už karštą vandenį skaičiavo pagal normatyvus ir nėra pagrindo atlikti perskaičiavimą.