Įeiti
Publikuota: 2018-04-27. Atnaujinta:

Iš naujo apskaičiuotos UAB „Vilniaus energija“ 2010 m. šilumos ir karšto vandens kainos


Komisija iš naujo apskaičiavo UAB „Vilniaus energija" 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamąsias ir įvykdė 2017 m. sausio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas.

Nustatyta, kad minėtu laikotarpiu UAB „Vilniaus energija" šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 2,98 mln. Eur. Komisija iki 2018 m. liepos 19 d. pagal naujai apskaičiuotą šilumos bazinę kainą ir karšto vandens kainą perskaičiuos atitinkamu laikotarpiu vartotojams taikytas konkrečias šilumos bei karšto vandens kainas. Perskaičiuojant kainas bus įvertintas  skirtumas tarp UAB „Vilniaus energija" faktiškai gautų pajamų ir to, ką bendrovė turėjo gauti, jeigu būtų taikomos naujai apskaičiuotos kainos.

Jei bus nustatyta permoka, ji turėtų būti pridėta prie likusios grąžinti sumos, kurią Komisija nustatė kaip nepagrįstą atlikus UAB „Vilniaus energija" patikrinimą – iki UAB „Vilniaus energija" nutraukiant šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, buvo grąžinta apie 6 mln. Eur (likutis apie 18 mln. Eur).

Siekiant tinkamai įvykdyti teismo sprendimą dėl UAB „Vilniaus energija" 2010 m. šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimo, Komisija  visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo bendrovės šilumos tiekimo veiklai priskirtas faktines 2006−2008 m. sąnaudas.

UAB „Vilniaus energija" dėl reikalingų perskaičiavimui duomenų nepateikimo Komisijos buvo keletą kartų įspėta (2017 m. kovo 10 d., 2017 m. gegužės 31 d.), taip pat buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, Vilniaus apygardos administracinį teismą, kitas valstybines institucijas prašant tarnybinės pagalbos.