Įeiti
Publikuota: 2018.04.26. Atnaujinta:

Siūloma keisti naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisykles


Atsižvelgiant į Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių diegiamą susietųjų pajėgumų paskirstymo modelį – Lietuvos ir Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške keičiasi pajėgumų paskirstymo ir gamtinių dujų kiekio paraiškų bei kiekių priskyrimo tvarka, Komisija teikia viešajai konsultacijai AB „Amber Grid" parengtą Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimą.

Esminiai pasikeitimai:
• Numatyta susietųjų pajėgumų paskirstymo būdo (angl. implicit capacity allocation) Kiemėnų įleidimo / išleidimo taške taikymas ne tik dieną prieš užsakomiems (angl. day-ahead) paros pajėgumams, tačiau ir einamosios paros (angl. within-day) pajėgumams.
• Nustatyti ankstesni pajėgumų užsakymo terminai, siekiant juos suvienodinti su pajėgumų užsakymo terminais, taikomais Latvijos perdavimo sistemos operatoriaus: toks pakeitimas leis lanksčiau užsakyti ir Lietuvos, ir Latvijos perdavimo sistemų pajėgumus.
• Esant sutartinei pajėgumų perkrovai, numatyta galimybė taikyti mokestį už nepanaudotus pajėgumus, jei konkretaus įleidimo ar išleidimo taško perdavimo pajėgumų tarifas būtų 0 Eur/MWh/parą.
• Bus siūlomi papildomi pajėgumų produktai, suteikiantys teisę transportuoti dujas tik į konkretų ar konkrečius perdavimo sistemos taškus. Pavyzdžiui, galimybė nustatyti pajėgumų produktą, kuris leistų per Kotlovkos dujų apskaitos stoties (DAS) įleistą kiekį transportuoti tik į Šakių DAS.
• Nustatytos konkrečios perviršinio rezervavimo ir atpirkimo pajėgumų perkrovų valdymo mechanizmo sąlygos, kurios bus taikomos sutartinei pajėgumų perkrovai.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 10 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".