Įeiti
Publikuota: 2018-04-26. Atnaujinta:

Lazdijų vartotojams nustatyta nauja šilumos kaina


Komisija nustatė UAB „Lazdijų šiluma" bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,61 ct/kWh (be PVM).

UAB „Lazdijų šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Lazdijai_bazine-2018-04-20.jpg

* skaičiavimuose taikytos 2018 m. vasario mėn. kuro kainos

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 208,4 tūkst. Eur (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), administracinės sąnaudos, išlaidos kurui įsigyti) – jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti.

UAB „Lazdijų šiluma" kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – beveik 95 proc. (likusi dalis – malkinė mediena ir medienos granulės).

2017 m. bendrovė rekonstravo Veisiejų katilinę Nr. 2: pastatyti 2 nauji automatizuoti medienos granulėmis kūrenami 50 kW galingumo vandens šildymo katilai, kurie pakeitė du senus malkomis kūrenamus katilus. 2018–2019 m. planuojama modernizuoti Lazdijų katilinę – bus sumontuotas naujas 4 MW galios biokuro katilas su pakura žiemos sezonui, 0,7 MW galios biokuro katilas vasaros sezonui ir kondensacinis ekonomaizeris. Iš viso šios katilinės modernizavimui numatyta 1, 35 mln. Eur. 60 proc. reikalingos sumos bus finansuojama pasinaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Taip pat planuojama modernizuoti Veisiejų katilinę Nr. 1 – bus sumontuotas 2 MW galios biokurą deginantis vandens šildymo katilas su pakura, 0,3 MW galios vandens šildymo katilas, taip pat kūrenamas biokuru, 1 MW galios rezervinis vandens šildymo katilas ir sauso tipo ekonomaizeris. Veisiejų katinės modernizavimui numatyta skirti beveik 0,9 mln. Eur, iš jų 60 proc. planuojama gauti pasinaudojant ES struktūrinių fondų parama.

UAB „Lazdijų šiluma" tiekia šilumą Lazdijų ir Veisiejų miestų teritorijose, bendrovė aptarnauja 1179 vartotojus, iš kurių gyventojai sudaro 96 proc.   

Keičiasi ir UAB „Lazdijų šiluma" kašto vandens kaina: suskaičiuota projekcinė balandžio mėn. kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 7,28 Eur/m3 (be PVM).

Naujos UAB „Lazdijų šiluma" paslaugų kainos įsigalios Lazdijų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.