Įeiti
Publikuota: 2018.04.26. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti


Siekiant, kad dabar taikomi vidutiniai ir maksimalūs energijos sąnaudų normatyvai būstui šildyti atitiktų faktinį šilumos energijos suvartojimą skirtingose gyvenamųjų namų grupėse bei skatintų efektyviau vartoti šilumos energiją, Komisija teikia viešajai konsultacijai naujos redakcijos Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti.

Esminiai pasikeitimai:
• Sumažinti vidutiniai ir maksimalūs šilumos sąnaudų būstui šildyti normatyvai, atsižvelgiant į faktinį šilumos suvartojimą pastatuose.
• Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius pastatams taikomus energinio efektyvumo reikalavimus, numatytas detalesnis normatyvų būstui šildyti diferencijavimas – išskiriama daugiau pastatų grupių pagal jų statybos metus ir statybos techninius reglamentus.
• Kadangi visoje Lietuvoje karšto vandens temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 ºC ir ne didesnė kaip 60 ºC (išskyrus legioneliozės profilaktikos atvejus), atsisakoma  šiuo metu taikomų padidintų normatyvų Visagino ir Panevėžio miestų atvirose šilumos tiekimo sistemose – visuose Lietuvos miestuose bus taikomas 51 kWh/m3 vidutinis normatyvas, reikalingas vienam kub. m geriamojo vandens pašildyti iki Higienos normose nustatytos temperatūros.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gegužės 27 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".