Įeiti
Publikuota: 2018-04-26. Atnaujinta:

Keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiai


Nuo 2018 m. birželio 1 d. vartotojai už elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą mokės 4–27 proc. daugiau, elektros tinklo nutiesimo įkainiai vidutiniškai didėja apie 3 proc. Tokius AB „Energijos skirstymo operatorius" įkainius patvirtino Komisija.

1 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, Eur be PVM (apmokama 100 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2017 m.2018 m.Pokytis (%)2017 m.2018 m.Pokytis (%)
I grupė 19,2319,93+3,65- --
II grupė 102,82130,93+27,3821,2821,91+2,94
III grupė 48,8659,90+22,6020,8821,34+2,19

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

Įkainių pasikeitimą iš esmės lėmė operatoriaus faktiškai 2017 m. patirtos didesnės sąnaudos (po viešųjų pirkimų procedūrų rangovai pateikė didesnius darbų įkainius).

2 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 20 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2017 m.2018 m.Pokytis (%)2017 m.2018 m.Pokytis (%)
I grupė 3,853,99+3,65- --
II grupė 20,5626,19+27,384,264,38+2,89
III grupė 9,7711,98+22,604,184,27+2,24

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

 

3 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai kitiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 40 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2017 m.2018 m.Pokytis (%)2017 m.2018 m.Pokytis (%)
I grupė 7,697,97+3,65---
II grupė 41,1252,37+27,368,518,76+2,94
III grupė 19,5423,96+22,608,358,54+2,19

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.


* Vartotojų grupės:

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų, nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);

III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).