Įeiti
Publikuota: 2018.04.23. Atnaujinta:

Baigiasi nuomos sutartis: ką apie gamtinių dujų suvartojimą turi žinoti objekto savininkas?


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ginčą dėl atsiskaitymo už suvartotas gamtines dujas, nepritarė vartotojo reikalavimams už gamtines dujas mokėti nuo  deklaruoto, o ne faktiškai apmokėto rodmens.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jam priklausantis objektas Šiauliuose nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2017 m. liepos mėn. buvo išnuomotas ir su nuomininku sudaryta gamtinių dujų tiekimo sutartis. Pasibaigus nuomos sutarčiai, vartotojas pakeitė objekto paskirtį į gyvenamąją ir kreipėsi į UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl naujos gamtinių dujų tiekimo sutarties sudarymo.

Tačiau sutartyje buvo nurodytas ne vartotojo deklaruotas, o nuomininko paskutinis faktiškai apmokėtas rodmuo, nuo kurio bendrovė reikalavo tęsti mokėjimus už suvartotas dujas. Vartotojas su tuo nesutinka.

Išnagrinėjus faktines ginčo aplinkybes nustatyta, kad pats vartotojas nepateikė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ su buvusiu nuomininku sudaryto perdavimo-priėmimo akto, kuriame užfiksuoti apskaitos prietaiso rodmenys, iki kurių atsiskaityti už suvartotas gamtines dujas privalo nuomininkas ir nuo kurių toliau mokėjimus tęs savininkas (tai nepadaryta ir Komisijai nagrinėjant ginčą), todėl pagal galiojantį teisinį reglamentavimą būtent vartotojui, kaip objekto savininkui, tenka pareiga atsiskaityti už jo objekte suvartotas gamtines dujas.