Įeiti
Publikuota: 2018.04.23. Atnaujinta:

Atsiskaitymas už elektros energiją: kokiais atvejais privaloma apmokėti nepriemoką?


Komisija išnagrinėjo vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą dėl suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimo: elektros energijos tiekėjas teisingai ir pagrįstai apskaičiavo susidariusį skirtumą tarp deklaruoto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, todėl nėra pagrindo atlikti perskaičiavimą.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2017 m. lapkričio 1 d. pastebėjo, jog sugedo elektros energijos apskaitos prietaisas. 2017 m. lapkričio 3 d.  AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai pakeitė apskaitos prietaisą. Vartotojo teigimu, jis yra apmokėjęs už didesnį elektros energijos kiekį negu faktiškai sunaudojo, todėl nesutinka su AB „Energijos skirstymo operatorius“ po perskaičiavimo išrašyta sąskaita ir prašo įpareigoti įmonę perskaičiuoti mokėtiną sumą.

Komisija, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes ir atsižvelgdama į Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą, konstatavo, kad nuo 2017 m. balandžio mėn., kada vartotojas paskutinį kartą teisingai deklaravo rodmenis, iki 2017 m. lapkričio mėn. apskaitos prietaisas veikė netiksliai, todėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagrįstai atliko perskaičiavimą ir nustatė susidariusį skirtumą tarp deklaruoto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio.