Įeiti
Publikuota: 2018.04.20. Atnaujinta:

Suderintas AB „Amber Grid“ investicijų projektas, diegiant operatyvų technologinį valdymą


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektą, susijusį su  kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimu bei dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimu. 

Investicijų projektas suderintas su sąlyga, kad 50 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sudarys Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos.

Įgyvendinus investicijų projektą, bus modernizuota gamtinių dujų perdavimo sistema, įdiegtos išmaniosios technologijos, padidės gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumas ir patikimumas, bus užtikrintas efektyvus, saugus ir patikimas dujų perdavimo paslaugos teikimas bei dalis magistralinių dujotiekių bus pritaikyti vidinei diagnostikai.

AB „Amber Grid“ iki 2021 m. pabaigos  įrengs kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameras, pakeis netinkamus čiaupų mazgus ir jungiamąsias dalis. Vidinei diagnostikai iš viso bus pritaikyta daugiau nei 282 km magistralinių dujotiekių, taip pat įdiegtas dujų perdavimo sistemos operatyvus technologinis valdymas.

Investicijų projekto įtaka reguliuojamai gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinei ribai sudaro 0,839 Eur/MWh per parą per metus, t. y. 0,919 proc.