Įeiti
Publikuota: 2018.04.20. Atnaujinta:

Komisijos atstovai dalyvavo Baltijos regiono energetikos ir vandens sektoriaus forumuose


foto_2018_04_20.jpg2018 m. balandžio 17–18 dienomis Komisijos atstovai dalyvavo Baltijos regiono energetikos ir vandens sektoriaus forumuose Tartu (Estija).

Gamtinių dujų sektorius
Gamtinių dujų sektoriuje buvo diskutuojama apie tolesnius žingsnius kuriant regioninę gamtinių dujų rinką. Svarbu pažymėti, kad Baltijos valstybių įsipareigojimas – nuo 2019 m. turėti veikiančią bendrą regioninę gamtinių dujų rinką – išlieka, tad daug dėmesio buvo skiriama aptarti efektyviausius modelius gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainoms regione nustatyti, sukurti reikalingą infrastruktūrą ir kt.
Suomija prie bendros Baltijos valstybių gamtinių dujų rinkos turėtų prisijungti nuo 2020 metų.

Elektros energetikos sektorius
Elektros energetikos sektoriuje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tinklų kodeksų įgyvendinimui, taip pat aptarti reguliuotojams ir perdavimo sistemos operatoriams kylantys iššūkiai, siekiant efektyvios regioninės elektros rinkos. Susitikimo metu pristatytas nuo 2018 m. birželio numatomas įgyvendinti XBID (angl. cross border intraday trading) projektas bei paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių (angl. nominated electricity market operators – NEMO) veikla: Nord Pool ir EPEX SPOT atstovai supažindino su laukiančiais darbais, numatytais projektais ir paslaugų plėtra Baltijos regione.

Vandens sektorius
Vandens sektoriuje buvo pristatyta Estijos reguliuotojo veiklos raida 2011–2016 m. Estijoje yra apie 200 reguliuojamų vandens tiekėjų, kurių paslaugų kainos nustatomos įvertinus ūkio subjektų  patirtas pagrindines veiklos sąnaudas, fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos skirtingos kainos.
Latvijos reguliuotojas pristatė pagrindinius vandens sektoriaus reguliavimo principus, kurie iš esmės yra beveik identiški Lietuvoje taikomam modeliui, diskutuota apie vandens tiekimui reikalingą turtą, įsigytą iš ES lėšų, ieškota efektyvių ir vartotojams palankių kainų skaičiavimo variantų.
Pastebima, kad Baltijos šalių vandens tiekėjai tarpusavyje aktyviai keičiasi informacija, tad dažnėja atvejų, kai įmonės savo argumentus dėl taikomo reguliavimo grindžia kaimyninių šalių patirtimi.  

Forumų metu pristatytą informaciją rasite čia.