Įeiti
Publikuota: 2018.04.20. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektą


Siekiant modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą ir užtikrinti reikiamą plėtrą, Komisija suderino AB „Amber Grid“ investicijų projektą: bendrovė planuoja pakeisti čiaupų mazgus ir juos prijungti prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA.

Investicijų projektas suderintas su sąlyga, kad 50 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bus finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

AB „Amber Grid“ iki 2022 m. II ketv. pakeis technologiškai pasenusius, nesandarius ir nepatikimai valdomus magistralinių dujotiekių čiaupus – iš viso numatyta 51 čiaupe įrengti nuotolinį valdymą ir pakeisti 37 nudėvėtus čiaupų mazgus. Čiaupų mazgai ir jų valdymas bus prijungti prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA.

Įgyvendinus investicinį projektą, nuotoliniu būdu valdomų čiaupų dalis visoje perdavimo sistemoje padidės nuo 39 proc. iki 51 proc. Šiuo metu įvykus nenumatytiems dujų perdavimo sistemos sutrikimams, gali būti sudėtinga tinkamai ir operatyviai lokalizuoti dujų nuotėkius ar avarijas, atitinkamai sutriktų dujų tiekimas vartotojams.

Investicijų projekto įtaka reguliuojamai gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinei ribai sudarys 0,843 Eur/MWh per parą per metus, t. y. 0,924 proc.