Įeiti
Publikuota: 2018.04.16. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo principus visuose reguliuojamuose sektoriuose, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projektą.

Esminiai pasikeitimai:
-
papildomai numatyta, kad į reguliuojamos veiklos turto bazę draudžiama įtraukti turtą, skirtą bendrosioms personalo reikmėms, valdomų teritorijų tvarkymui, išsinuomotą turtą bei tyrimus, studijas ir pan., išskyrus nebaigtų statybų vertę strategiškai svarbioms investicijoms (padeda siekti nacionalinės ir europinės energetikos politikos tikslų);
- patikslinta, kas gali būti priskiriama nepaskirstomosioms personalo sąnaudoms;
- nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašas papildytas papildomo draudimo sąnaudomis;
- patikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai, atsižvelgiant į kitų sektorių taikomą praktiką;
- įtvirtintas naujas reikalavimas dėl reguliuojamo ilgalaikio turto nurašymo sąnaudų ir nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės įtraukimo į reguliuojamos paslaugos (produkto) turto bazę;
- numatyta, kad ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos turi būti sumažintos pajamomis, gautomis realizuojant nurašomą ilgalaikį turtą, jeigu gamtinių dujų įmonė tokias pajamas gavo;
- draudžiama priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams ilgalaikio turto nurašymo sąnaudas, kurios yra mažesnės nei 1 tūkst. Eur ir bendrai sudarančias daugiau nei 0,03 proc. gamtinių dujų įmonės ilgalaikio reguliuojamo turto vertės.

Primename, kad pirmoji viešoji konsultacija buvo paskelbta 2017 m. liepos 28 d.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. balandžio 27 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".