Įeiti
Publikuota: 2018.04.16. Atnaujinta:

Keičiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


Komisija, atsižvelgdama į 2018 m. balandžio 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais įtvirtintos kelios atsiskaitymo alternatyvos gaminantiems vartotojams už pasinaudojimą elektros tinklais, išdėstė nauja redakcija Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką ir teikia ją viešajai konsultacijai.

Esminiai pasikeitimai: šiuo metu gaminantys vartotojai už pasinaudojimą elektros tinklais atsiskaito už atgautą iš elektros tinklų kiekį, įsigaliojus siūlomiems pakeitimams būtų atsiskaitoma pasirenkant vieną iš siūlomų variantų:
1. vienanarę paslaugų kainą, kai mokama už 1 kWh atgauto iš elektros tinklų elektros energijos kiekio, kurį prieš tai gaminantis vartotojas buvo pagaminęs ir patiekęs į skirstomuosius tinklus;
2. vienanarę paslaugų kainą, kai mokama už 1 kW gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios;
3. dvinarę paslaugų kainą, kai mokama už 1 kWh atgauto iš elektros tinklų elektros energijos kiekio, kurį prieš tai gaminantis vartotojas buvo pagaminęs ir patiekęs į skirstomuosius tinklus, ir už 1 kW gaminančio vartotojo elektrinės įrengtosios galios;
4. procentą elektros energijos kiekio, gaminančio vartotojo patiekto kaupimo laikotarpiu į elektros tinklus, kuriuo gaminantis vartotojas atsiskaito už naudojimąsi elektros tinklais.

Patvirtinus metodikos pakeitimus, pagal siūlomas alternatyvas konkrečios paslaugų kainos bei procentinis dydis, kuriais atsiskaitoma už pasinaudojimą elektros tinklais,  bus perskaičiuoti ir 2018 metams.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. balandžio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), el. laišku rastine@regula.lt.

Taip pat 2018 m. balandžio 17 d. 13.30 val. visus suinteresuotus asmenis kviečiame į viešąjį svarstymą, kurio metu bus pristatomi numatomi Projekto pakeitimai.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".