Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:
Vanduo, Dėl kainų ir tarifų, Dėl įmonių kontrolės

Vienašališkai nustatytos VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. posėdyje nebuvo priimtas sprendimas dėl VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija jas nustatė vienašališkai. Naujos kainos vartotojams bus taikomos nuo 2017 m. balandžio 1 d.Komisija 2016 m. gruodžio 22 d. posėdyje suderino VĮ „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą savivaldybių taryboms per 30 kalendorinių dienų patvirtinti suderintas kainas, o to nepadarius – Komisija gali priimti vienašališką sprendimą. Šiais metais tai jau antra įmonė, kuriai Komisija vienašališkai nustatė naujas/perskaičiuotas bazines paslaugų kainas, pernai buvo priimti 6 vienašališki sprendimai. Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.Komisija posėdyje taip pat įvertino VĮ „Visagino energija“ 2016–2018 m. veiklos plano pasikeitimus – įmonė planuoja gauti beveik 0,58 mln. Eur daugiau Europos sanglaudos fondų paramos bei papildomai skirti 1,1 mln. Eur geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui, tačiau tai neturės įtakos Komisijos suderintoms bazinėms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms.