Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:

UAB „Vilniaus energija“ įpareigota pakoreguoti valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą


Komisija konstatavo, kad UAB „Vilniaus energija“ per nustatytą laiką nepateikė pakoreguoto valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2016–2017 m., sumažinant planuojamų atitinkamų sąnaudų vertę iki  vidutinės metinės 3 704,0 tūkst. Eur sumos.

2016 m. spalio 14 d. posėdyje Komisija patvirtino UAB „Vilniaus energija“ bazinę šilumos kainą naujam reguliavimo periodui, tačiau nederino 2016–2017 metų bendrovės valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano už vidutinę metinę 5 521,9 tūkst. Eur sumą.

Komisija, kaip ekonominis reguliuotojas, nustato tam tikrą būtinųjų sąnaudų lygį, o priemones šiam sąnaudų lygiui pasiekti turi numatyti pati bendrovė, t. y. valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų  plane numatytus darbus vykdyti mažesne apimtimi ar jų nevykdyti.

UAB „Vilniaus energija“ nustatytas 10 darbo dienų terminas Komisijos konstatuotam pažeidimui pašalinti – pateikti pakoreguotą valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą 2016–2017 metams. To nepadarius, Komisija gali inicijuoti sankcijos skyrimo procedūrą ir skirti baudą pagal Energetikos įstatymą – nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.