Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:

Rokiškio vartotojams perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos vienašališkai


Rokiškio rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nenustačius Komisijos suderintų perskaičiuotų UAB „Rokiškio vandenys“ bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija tai padarė vienašališku sprendimu – vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma tokia pati kaina, kaip ir dabar galiojanti, t. y. 1,50 Eur/m3 (be PVM).

Komisija sprendimą dėl perskaičiuotų UAB „Rokiškio vandenys“ bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo priėmė 2016 m. gruodžio 22 d. posėdyje

Vienašališkas kainų nustatymas leidžia užtikrinti, kad vartotojai už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina, o vandentvarkos įmonė susirinktų veiklai vykdyti būtinas pajamas. Praėjusiais metais Komisija priėmė 6 sprendimus dėl vienašališko kainų nustatymo.  

Primename, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus įmonių teikiamoms paslaugoms bazinės kainos nustatomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.