Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:

UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ – įpareigojimas pateikti naujos bazinės šilumos kainos projektą


Komisija posėdyje konstatavo, kad UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ likus mažiau nei 5 mėn. iki taikomos šilumos bazinės kainos galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai ir Marijampolės rajono savivaldybei naujos bazinės kainos projekto, nors tai daryti šilumos tiekėją įpareigoja Šilumos ūkio įstatymas ir Šilumos kainų nustatymo metodika.

Komisija UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ nustatė terminą – iki balandžio 1 d. – pažeidimui pašalinti, t. y. pateikti naujos bazinės šilumos kainos projektą Komisijai ir savivaldybei.

UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ nevykdant Komisijos įpareigojimo, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra ir skiriama bauda pagal Energetikos įstatymą – nuo 289 Eur. iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.