Įeiti
Publikuota: 2017.02.23. Atnaujinta:

Keičias Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygos


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo darbą, taip pat  atsižvelgdama į rinkos dalyvių poreikius, pritarė UAB „Litgas“ parengtoms naujos redakcijos Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygoms.

Esminiai pakeitimai:

energijos gamintojai planuojamus vartoti ir faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius bei grafikus deklaruos savitarnos svetainėje. Sutrikus savitarnos svetainės veiklai, minėtus kiekius bei grafikus bus galima teikti elektroniniu paštu;
• atsiradus nemokumo rizikai, ją didinančioms aplinkybėms bei įvertinus mokėjimų istoriją, paskirtasis tiekėjas – UAB „Litgas“ – gali reikalauti energijos gamintojų pateikti avansinį mokėjimą arba kitą energijos gamintojo įsipareigojimų užtikrinimą (avansinis mokėjimas arba kita įsipareigojimų užtikrinimo priemonė negali būti didesnė nei energijos gamintojo pagal patvirtintą tiekimo grafiką ateinančio kalendorinio mėnesio sąskaita už gamtines dujas);
smulkiesiems energijos gamintojams, suvartojantiems iki 5000 MWh per metus, pateikus objektyvų pagrindimą gali būti numatyta galimybė pratęsti apmokėjimo terminą;
• ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, bus sprendžiami teisminiu būdu. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visi ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami Vilniaus komercinio arbitražo teisme.