Įeiti
Publikuota: 2017.02.10. Atnaujinta:

Vienašališkai nustatytos UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos dedamosios


Švenčionių r. savivaldybės tarybai per nustatytą 30 dienų terminą nenustačius UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija jas nustatė vienašališkai. Sprendimas įsigalios 2017 m. kovo 1 d.

 

Komisija UAB „Fortum Švenčionių energija“ naujas bazines šilumos kainas nustatė 2016 m. lapkričio 30 d. posėdyje. Šilumos ūkio įstatymas, nustačius bazines šilumos kainas, įpareigoja savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per 30 dienų nustatyti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Švenčionių r. savivaldybės administracija 2017 m. sausio 6 d. informavo Komisiją, kad klausimas dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo buvo svarstomas 2016 m. gruodžio 29 d. tarybos posėdyje, bet sprendimas nepriimtas.

 

Tai jau antra šilumos tiekimo įmonė, kuriai Komisija  šiais metais vienašališku sprendimu nustatė šilumos kainos dedamąsias. 2016 m. Komisija iš viso priėmė 8 sprendimus dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo, 2015 m. – 11 sprendimų. 

 

Primename, kad Komisijos vienašališkai nustatytos laikinos šilumos kainos dedamosios galioja tol, kol ištaisomas pažeidimas, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.