Įeiti
Publikuota: 2017.02.10. Atnaujinta:

Šilalės gyventojams nesikeis už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą mokama suma


Komisija, įvertinusi UAB „Šilalės vandenys" ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas – bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems už paslaugas bute, nesikeis ir sudarys 2,02 Eur/m3 (be PVM).

1 pav. UAB „Šilalės vandenys"  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)


Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.  

UAB „Šilalės vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma sudarys 1,92 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Šilalės rajono savivaldybei. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališku sprendimu.

Primename, kad UAB „Šilalės vandenys" bazinės paslaugų kainos suderintos 2015 m. lapkričio 27 d. posėdyje­. Šilalės rajono savivaldybės tarybai per nustatytą terminą nepriėmus sprendimo, Komisija jas nustatė vienašališkai – kainos įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 1 d.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus įmonių teikiamoms paslaugoms bazinės kainos pradėtos nustatinėti nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo.

 

* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.