Įeiti
Publikuota: 2017.02.10. Atnaujinta:

Jankų kaimo vartotojams suderinta geriamojo vandens tiekimo bazinė kaina


Komisija, įvertinusi ind. Juozo Oleko įmonės „Liepsnelė" 2015 m. faktines sąnaudas, suderino vartotojams 0,67 Eur/m3 bazinę geriamojo vandens tiekimo kainą ir 0,73 Eur/mėn. apskaitos kainą (vadinama pardavimo kaina anksčiau nebuvo taikoma).

1 pav. Ind. J. O. įmonės „Liepsnelė" geriamojo vandens tiekimo ir apskaitos veiklos paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugą individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose 

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį (m3) 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

Įmonės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už geriamojo vandens tiekimo paslaugą (įskaitant apskaitos kainą) sudarys sudarys 1,22 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų*.

Komisijos suderinta ind. J. O. įmonės „Liepsnelė" geriamojo vandens tiekimo bazinė kaina įsigalios ją patvirtinus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Ind. J. O. įmonės „Liepsnelė" geriamojo vandens tiekimo paslaugomis aprūpina Jankų kaimo (Kazlų Rūdos sav.) vartotojus – 100 proc. vartotojams patiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normų reikalavimus. Nuotekų tvarkymo paslaugos nėra teikiamos.

Įmonė, 2015 m. vykdydama geriamojo vandens tiekimo veiklą, turėjo 5,7 tūkst. Eur pelno.

Įmonė 2016–2018 m. laikotarpiu yra numačiusi už 1,2 tūkst. Eur (nuosavos lėšos) įsigyti apskaitos prietaisų. Planuojama, kad tai leis 100 proc. sutvarkyti apskaitą vartotojams.

2015 m. ind. J. O. įmonė „Liepsnelė"  realizavo 11,96 tūkst. m³ vandens, įmonės sąnaudos buvo lyginamos su V vandens tiekėjų grupės sąnaudomis (paslaugų pardavimai nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus).


* numatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.