Įeiti
Publikuota: 2017.02.06. Atnaujinta:

Išnagrinėtas nepriklausomų šilumos gamintojų ginčas su UAB „Vilniaus energija“


Komisija, išnagrinėjusi nepriklausomų šilumos gamintojų UAB „GECO Vilnius", UAB „Aliejaus investicijų projektai" ir UAB „Technology Projects" ginčą su UAB „Vilniaus energija" dėl 2016 m. lapkričio mėn. palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų, t. y. kainos, už kurią šilumos tiekėjas superka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, skaičiavimo, pažeidimų nenustatė.

Nepriklausomi šilumos gamintojai Komisijai pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Vilniaus energija" neteisingai apskaičiavo 2016 m. lapkričio mėn. palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, t. y. jos, anot nepriklausomų šilumos gamintojų, turėjo būti lygios ne 2,65 euro ct/kWh, o apie 3,2-3,3 euro ct/kWh.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, taip pat įvertinusi UAB „Vilniaus energija" pateiktus duomenis, pagal kuriuos buvo apskaičiuotos 2016 m. lapkričio mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatė, kad šilumos tiekėjas teisingai ir pagrįstai apskaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas.  

Primename, kad šilumos tiekėjas turi supirkti visą nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlytą šilumos kiekį, neviršijant šilumos poreikio, jei pasiūlyta šilumos kaina yra mažesnė už šilumos tiekėjo viešai paskelbtas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas. Taip siekiama skatinti konkurenciją šilumos sektoriuje ir sudaryti vartotojams dar palankesnes sąlygas šilumą gauti mažesnėmis sąnaudomis.