Įeiti
Publikuota: 2017.02.06. Atnaujinta:

AB „Energijos skirstymo operatorius“ įpareigota anuliuoti skolą vartotojui


Komisija išnagrinėjo vartotojo I. G. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą ir įpareigojo elektros energijos skirstymo operatorių anuliuoti vartotojui priskirtą apmokėti susidariusią skolą dėl leistinosios naudoti galios rezervavimo – ši skola susidarė dėl operatoriaus darbuotojų kompetencijos trūkumo ir vartotojas neturi už tai prisiimti atsakomybės bei padengti susidariusių nuostolių.

Komisijai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jam priklausančiame objekte anksčiau veiklą vykdė komercinis subjektas (nuomojo patalpas), tačiau nutraukus veiklą neliko poreikio tiekti elektros energiją ir nauja sutartis su elektros energijos skirstymo operatoriumi nebuvo sudaryta. Tačiau AB „Energijos skirstymo operatorius“, nutraukdamas elektros energijos tiekimą, neatjungė vartotojo elektros įrenginių nuo elektros tinklų, dėl ko buvo rezervuota elektros energijos leistinoji naudoti galia – ši paslauga vartotojui buvo teikiama 2,5 metų ir dabar pareikalauta sumokėti susidariusią skolą.

Išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes Komisija nustatė, kad vartotojas nebuvo tinkamai informuotas apie teikiamą paslaugą – net ir nesudarius sutarties, mokėjimai už leistinąją naudoti galią vartotojui turėjo būti teikiami kas mėnesį (šiuo atveju buvo pateiktas įsiskolinimas už 2,5 metų laikotarpį). Komisija laikosi pozicijos, kad AB „Energijos  skirstymo operatorius“ turi prisiimti atsakomybę už savo darbuotojų kompetenciją ir darbo kokybę: netinkamas vartotojo informavimas apie jam teikiamą paslaugą ir delsimas atjungti elektros energijos įrenginius nuo skirstomojo tinklo laikytinas neapdairiu ir nerūpestingu elgesiu, todėl nuostolius turėtų padengti operatorius.