Įeiti
Publikuota: 2017.02.02. Atnaujinta:

UAB „Litesko“ filialai įpareigoti vykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas


UAB „Litesko" filialai „Vilkaviškio šiluma", „Telšių šiluma" ir „Druskininkų šiluma" laiku nepateikė Komisijai bazinių šilumos kainų naujam reguliavimo periodui, bendrovės filialas „Kelmės šiluma" nėra pateikęs perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų. Tokie šilumos tiekėjų veiksmai pažeidžia vartotojų interesus gauti būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą  šilumos tiekimo paslaugą.

Šilumos tiekėjams numatytas 10 darbo dienų terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, Komisija gali inicijuoti sankcijų taikymo procedūrą ir skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Primename, kad Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad vartotojai už šilumą turi mokėti tik būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina, todėl būtina užtikrinti, kad šilumos kainos būtų nustatomos (perskaičiuojamos) laiku.