Įeiti
Publikuota: 2017.02.02. Atnaujinta:

Komisija nustatė UAB „Šakių šilumos tinklai“ bazines šilumos kainas


Komisija nepripažino daugiau nei 260 tūkst. Eur UAB „Šakių šilumos tinklai" sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti, ir naujam 5 metų reguliavimo periodui nustatė 6,48 ct/kWh (be PVM) bazinę šilumos kainą*.

Komisija taip pat konstatavo, kad UAB „Šakių šilumos tinklai" dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo gavo 603 tūkst. Eur papildomų pajamų – Šakių rajono savivaldybės taryba šias pajamas turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, atitinkamai paskirstydama, per kokį laikotarpį ši suma bus grąžinta vartotojams, mažinant šilumos kainą.

UAB „Šakių šilumos tinklai"  šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

 

Pastaba: skaičiuojant šilumos kainas buvo taikomos 2016 m. lapkričio mėn. kuro kainos. 

UAB „Šakių šilumos tinklai" tiekia šilumą Šakių mieste, Gelgaudiškio ir Lekėčių miesteliuose. Bendrovės kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – apie 75 proc.

UAB „Šakių šilumos tinklai" 2012–2014 m. į šilumos gamybos ir tiekimo veiklą investavo apie 2,4 mln. Eur.  Beveik visos lėšos buvo skirtos 5 MW vandens šildymo katilui su 1,25 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu Šakių m. įrengti ir 0,72 MW galios biokuro katilui iš UAB „Baisogalos bioenergija" įsigyti.  Dalis lėšų (30 proc.) šiems darbams atlikti buvo gauta iš ES struktūrinių fondų. 2014 m. pabaigoje užbaigus investicijų projektus, bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis padidėjo iki beveik 75 proc. ir tai leis per metus apie 250 tūkst. Eur sumažinti išlaidas kurui.

*Primename, kad šilumos bazinės kainos vartotojams nėra taikomos tiesiogiai, kiekvienais metais savivaldybių tarybos patvirtina konkrečias kainos dedamąsias,  o įmonės kainas perskaičiuoja kas mėnesį pagal aktualias kuro kainas.